Univé

Univé: ‘Rij MONO is een vanzelfsprekendheid’

Eind mei 2019 werd Coöperatie Univé benoemd tot de nieuwe ambassadeur van Samen richting Nul Verkeersslachtoffers. Samen richting Nul verkeersslachtoffers is een bewustwordingscampagne waarmee provincie Drenthe streeft naar optimale verkeersveiligheid op Drentse wegen. Terwijl Univé zich actief inzet in de regio om bij te dragen aan het voorkomen en beperken van verkeersrisico’s, is men ook druk bezig om binnen de eigen organisatie het bewustzijn voor een veilig verkeer te vergroten. In januari 2020 verklaarde Univé zich te committeren aan Rij MONO.

Als hoofdambassadeur van Samen richting Nul verkeersslachtoffers onderstreept Univé in de regio Drenthe met gerichte acties het belang van risicobewust deelnemen aan het verkeer. Daarbij richt het zich op de hoofdthema’s e-bikes, actuele verkeerskennis en smartphonegebruik in het verkeer. “Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is jarenlang afgenomen, maar in 2015 nam dat ineens weer toe”, legt Directeur Univé Schade Marco Nanne uit. “In 2018 was er zelfs een stijging naar 26 dodelijke slachtoffers in Drenthe. Wij maken ons daar zorgen over. Elk slachtoffer is er één te veel. Daarom zetten wij ons in Drenthe graag in als ambassadeur.”

Eigen verantwoordelijkheid
Behalve initiatieven als verkeerslessen op scholen en e-biketrainingen op locatie, is Univé zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Volgens Marco Nanne is het niet meer dan logisch dat Univé zich in januari 2020 ook verbond aan Rij MONO. Samen met secretaris Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Foppe Koen tekende Ellen Peper namens de coöperatie het convenant dat een veilige verkeersdeelname als norm stelt, zonder afleiding door bijvoorbeeld appen achter het stuur. Nadat vervolgens Veilig Verkeer Nederland uiteenzette wat Rij MONO in de praktijk betekent en oplevert, zetten de aanwezige 150 medewerkers van Univé enthousiast hun handtekening onder het initiatief en downloadden ze massaal de bijbehorende Rij MONO-app.

Vanzelfsprekend
Nanne is trots op het enthousiasme waarmee de medewerkers het initiatief omhelzen. “Het handmatig gebruiken van een mobiele telefoon onderweg is natuurlijk niet voor niets verboden, strafbaar zelfs. Het leidt enorm af. Wanneer we automobilisten van de risico’s weten te overtuigen, kunnen we een echte gedragsverandering bereiken. Een veiliger verkeer voor je omgeving, je kinderen en jezelf. Zelfs als we maar één ongeval voorkomen met MONO rijden bij Univé, is het al de moeite waard. Daarom is het fantastisch dat medewerkers hun handtekening zetten onder Rij MONO alsof het een vanzelfsprekendheid is. En eigenlijk is het dat ook natuurlijk.”

Samen voor een veilig verkeer
Onderzoek laat zien dat in twee derde van alle auto-ongevallen de betrokken bestuurder voorafgaand is afgeleid. Van de 10 miljoen Nederlanders met een smartphone gebruikt de helft hun mobiel in het verkeer. In die verhouding nemen een kleine 250.000 Drenten een behoorlijk risico op de weg. “Zowel binnen als buiten ons Drentse werkgebied zijn we druk om onze medewerkers het belang van Rij MONO op het hart te drukken”, verzekert Nanne. “We hopen dat ook andere organisaties zich sterk maken voor onvoorwaardelijke aandacht op de weg, zodat we samen kunnen bijdragen aan en rekenen op een veilige verkeersdeelname voor en door iedereen.”